De economie trekt aan, daar zijn wij ondernemers maar wat blij mee. Maar wij zijn niet de enige die hiervan profiteren. Steeds meer Oost-Europese landen slaan hun slag in deze economische ontwikkelingen. Dit gaat onder andere op voor de transport sector. Voor een habbekrats rijden Polen met hun busjes van west naar oost Europa. Langzaam aan zien we dat de markt steeds meer door de Polen wordt gedomineerd.

Economische ontwikkelingen transport sector

Sinds 1993 is het internationale vervoer van goederen en personen geleidelijk geliberaliseerd in Europa. Het vrije verkeer van goederen en personen en de liberalisatie van internationaal vervoer hebben gezorgd voor een flinke toename van de Nederlandse transportactiviteiten over de landsgrenzen binnen de EU.

Ontwikkelingen Oost-Europese transporteurs

Hoewel het verenigen in de Europese Unie voor transportbedrijven belangrijk is geweest voor de toename van transportactiviteiten, ervaren niet alle transportbedrijven dit als iets positiefs. De Interne Markt heeft er namelijk voor gezorgd dat Nederlandse transportbedrijven het vervoer tussen twee willekeurige EU-landen mogen verzorgen, maar óók dat bedrijven uit de overige EU-landen goederen vanuit Nederland naar EU-landen en vice versa mogen vervoeren. In 2004 en 2007 zijn er in totaal twaalf landen bij de Europese Unie gekomen, voornamelijk Oost-Europese landen. Dat betekent dat transportbedrijven uit deze landen ook goederen vanaf bijvoorbeeld de Rotterdamse haven naar het Duitse Roergebied mogen vervoeren.

Invloed op Nederlandse transport sector

Een transportbedrijf moet zijn medewerkers het minimumloon betalen dat geldig is in het land waar het bedrijf is gevestigd. Omdat de minimumlonen in een aantal Oost-Europese landen een stuk lager liggen dan in Nederland moeten Nederlandse transportbedrijven concurreren met Oost-Europese bedrijven die veel lagere lonen kennen dan zij. Het vervoer van Nederlandse bedrijven vanuit Nederland naar andere EU-landen is hierdoor al jaren aan het dalen. Poolse bedrijven spannen de kroon voor wat betreft de toename van het aantal gereden tonkilometers vanuit Nederland. De opkomst van het vervoer door Poolse bedrijven lijkt ten koste te gaan van ritten door Nederlandse wegvervoerders.

Kwaliteit Poolse transport bedrijven

Veel bedrijven maken bewust of onbewust regelmatig gebruik van Poolse transportbedrijven. Dit omdat Nederlandse transportbedrijven steeds vaker werkzaamheden uitbesteden aan Poolse koeriersdiensten. De keerzijde van goedkope transport is dat de kwaliteit hier nagenoeg altijd onder leidt. Regelmatig komen transportbedrijven negatief in het nieuws wegens uitbuiting van Oost-Europese chauffeurs. Veel van deze Oost-Europese chauffeurs bezitten valse papieren en vormen hierdoor een gevaar op de weg. Ook komen Poolse transportbedrijven vaak in het nieuws wegens uitbuitingspraktijken. Onlangs heeft het FNV een groot onderzoek ingesteld naar arbeidsomstandigheden binnen de transport en de resultaten waren schokkend slecht.

Koerier is verlengstuk van jouw bedrijf

Het is altijd vervelend te horen wanneer een levering niet geheel naar wens is verlopen. Het heeft terecht of onterecht een invloed op de kwaliteit van jouw product of dienst. Wanneer het geleverde product later aankomt dan afgesproken is dat vervelend maar niet dramatisch, wanneer het echter gaat om een chauffeur die geen Nederlands (of Engels) spreekt, klantonvriendelijk is, in een kapotte bus rijdt of erger, is dit op dat moment een vertegenwoordiger van je bedrijf. Het is een heftig concurrerende transport wereld waar het steeds belangrijker is goed te kijken naar waar jouw bedrijf voor staat en welke kwaliteit en service daar tegenover staat als het gaat om een vervoerder.

Direct een koerier nodig?

040 220 45 01

Contactformulier